Menü Bezárás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

mely meghatározza jelen weboldal vonatkozásában a weboldal használatának feltételeit, valamint az érintett felek jogait és kötelezettségeit.

Felhasználók az oldal használatával, esetleges vásárlásaikkal, megrendeléseikkel, elkőfizetéseikkel mint ráutaló magatartással elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) előírásait, Felek azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. Érvénytelen az Általános Szerződési Feltételek azon része, amely ellentmond valamely hatályos jogszabálynak, azonban ez nem érinti az ÁSZF többi részét, az az érvénytelen vagy hiányzó rész(ek) kivételével felekre nézve továbbra is kötelező érvényű(ek).

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF előírásait egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a hatályos jogszabályok külön nem tiltják.

Jelen ÁSZF és a hozzá kapcsolódó szerződések nyelve a magyar, azok nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, a Szolgáltató részéről iktatásra nem kerülnek. Szolgáltató működése során igyekszik megfelelni az elvárt etikai szabályoknak, de nem alanya egyetlen etikai kódexnek sem.

FOGALMAK

Szolgáltató: jelen weboldal üzemeltetője.

Felhasználó(k): jelen weboldal használója, aki a weboldalt meglátogatja, böngészi, ott előfizet, vételi ajánlatot tesz, rendelést lead, vagy azon keresztül kapcsolatot kezdeményez Szolgáltatóval.

Felek: Szolgáltató és Felhasználó együtt

Weboldal: a Felhasználók tájékoztatására valamint vételi ajánlatainak és előfizetések fogadására alkalmas, interneten elérhető automatikus rendszer, online felület, melynek internetes elérhetősége: www.webshopsuli.hu.

Termék: jelen weboldalon megjelenített, értékesítésre szánt termékek, szolgáltatások, képzések, amelyekre Felhasználók vételi ajánlatot tehetnek, vagy amelyekre előfizethetnek.

Kurzus: olyan szolgáltatás, a Szolgáltató által a weboldalon publikált, a weboldal tematikájával összefüggő tartalmak, hírek, információk gyűjteménye, amelyekhez teljes terjedelemben Felhasználók jellemzően csak elődizetési díj fizetése ellenében férhetnek hozzá.

Előfizetés: időszakos, díjköteles hozzáférés Szolgáltató valamely Termékéhez, szolgáltatásához, a weboldal valamely részéhez.

Előfizetési díj: Szolgáltató előfizetéses rendszerben értékesített Termékének vagy szolgáltatásainak díja, az ezekhez történő hozzáférés ára.

Vételi ajánlat: Fogyasztó azon szándékának megnyilvánulása, hogy a Szolgáltató által a Weboldalon megjelenített Termékeket a Weboldalon feltüntetett áron, díjakért és költségeken megvásárolja.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes vagy jogi személy.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Szolgáltató neve: Horváth Ferenc
Szolgáltató székhelye: 1171 Budapest, Csengés u. 4.
Szolgáltató e-mail címe: info@webshopsuli.hu
Nyilvántartási szám: 50626300
Szolgáltató adószáma: 67702620-1-42
Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, elérhetősége: Tárhelypark.hu – Tárhelypark Kft (e-mail: info@tarhelypark.hu, telefonszám: +36 1 700 4140, székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12., web: www.tarhelypark.hu)

WEBOLDAL CÉLJA, MŰKÖDÉSE

Szolgáltató weboldalán online kurzusokat, tanfolyamokat értékesít, online oktatási tevékenységet folytat, valamint információs szolgáltatást nyújt.

A Felhasználók szabadon böngészhetnek a termék- és információs oldalak között, és az értékesítésre kínált termékekre vételi ajánlatot tehetnek. A vételi ajánlat elküldésének módját, elfogadását, valamint az ezzel létrejövő szerződéses jogviszonyból adódó kötelezettségeket jelen ÁSZF “A megrendelés menete” pontja tartalmazza.

Felek Weboldallal kapcsolatban folytatott kommunikációjának elsődleges formája az elektonikus levél, azaz e-mail. Felek az e-mail-en keresztül küldött üzeneteiket, mint akaratukkal megegyező nyilatkozatokat elfogadják, azokért büntetőjogi felelősséget vállalnak.

A MEGRENDELÉS MENETE

Felhasználó vételi ajánlatot tehet a weboldalon elérhető Termékekre és szolgáltatásokra. Vételi ajánlatát elektronikus úton, a Weboldalon, mint a Szolgáltató által üzemeltetett, vételi ajánlatokat fogadó elektronikus rendszerben leadott megrendelés formájában juttathatja el Szolgáltatóhoz. A kiválasztott  Terméke(ke)t a Felhasználó a “Kosárba teszem” gombra kattintva tudja virtuális kosarába helyezni. Az oldal “Kosár” gombjára kattintva Felhasználók bármikor ellenőrizni tudják a virtuális kosarukban lévő termékeket. A Kosárból bármelyik termék törölhető.

Felhasználók vételi ajánlatukat a “Pénztár” gombra kattintva véglegesíthetik. Felhasználók a vételi ajánlat véglegesítésekor kötelesek megadni a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adataikat. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk a Weboldal “Adatkezelési nyilatkozat” oldalán találhatók.

A személyes adatok megadását követően Felhasználók kiválasztják, hogy a felajánlott lehetőségek közül – amennyiben azok szállítható, fizikai termékek – milyen módon kívánják átvenni rendelésüket (Szállítási mód), valamint hogy a rendelés ellenértékét a felajánlott lehetőségek közül milyen módon kivánják teljesíteni (Fizetési mód). Ezután egy rendelés összesítő oldalra jutnak, ahol még egyszer ellenőrizni tudják, mely Termékekre, milyen feltételekkel, tesznek vételi ajánlatot, és azért Szolgáltató milyen díjakat, költségeket számít fel. Felhasználók a megrendelést a “Megrendelem” gombra kattintva véglegesíthetik. A megrendelés véglegesítésével Felhasználók tudomásul veszik, hogy fizetési kötelezettségük keletkezik, melyet a választott fizetési módnak megfelelően kötelesek teljesíteni.

A megrendelésről, mint vételi szándékról Szolgáltató elektronikus rendszere automatikus visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre a megrendelés leadását követő néhány percben, de legkésőbb 24 órán belül. Az elektronikus kommunikáció sajátosságából adódóan Felhasználók e-mail kezelő alkalmazása a Szolgáltató által küldött elektronikus leveleket kéretlen levélnek minősítheti, és azokat úgynevezett spam mappába érkeztetheti. Felhasználó felelőssége, hogy a rendelés leadását követően a Szolgáltató rendszere által küldött elektronikus üzeneteket ebben a spam mappában is ellenőrizze.

A Szolgáltató rendszere által küldött automatikus visszaigazolás nem minősül a Felhasználó vételi ajánlatának Szolgáltató általi elfogadásának. Szolgáltató a megrendelést köteles annak leadását követő 2 munkanapon belül Felhasználó részére elfogadólag visszaigazolni, a Felek között a szerződés ezzel jön létre. Felhasználó jogosult a vételi ajánlatától elállni, amennyiben Szolgáltató visszaigazolása 2 munkanapon belül nem érkezik meg a Felhasználó által megadott e-mail címre.

A vételi ajánlat visszaigazolását követően Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelését a weboldalon a megrendeléskor érvényes áron és díjakért, a feltüntetett teljesítési határidőn belül teljesíteni.

RÉSZTELJESÍTÉS

Amennyiben a megrendelés teljes egészében nem teljesíthető, Szolgáltató köteles a Felhasználót értesíteni erről a tényről, és Felhasználóval egyeztetni a rendelés tételeit. Felhasználó ez esetben jogosult elállni vételi szándékától, ez esetben Felhasználót semmilyen kötelezettség nem terheli.

AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Felhasználónak lehetősége van az adatok megadása során az adatbeviteli hibák javítására a böngésző “Vissza” gombjára kattintva mindaddig, míg Felhasználó rendelését nem véglegesíti.


A Rendelés során megadott adatok pontossága a Felhasználó felelőssége. Jelen ÁSZF elfogadásával Felhasználó büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek, valamint tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel a tévesen megadott adatok miatt keletkező hibákért.

FIZETÉSI MÓDOK

Felhasználók megrendelésük ellenértékét az alábbi fizetési módok valamelyikén egyenlíthetik ki:

 • Fizetés bankkártyával a weboldalon: a rendelés ellenértékét Felhasználók Szolgáltató pénzügyi partnere, a Barion pénzügyi szolgáltató segítségével, bankkártyával tudják kifizetni. A bankkártyás fizetés teljesen biztonságos, titkosított adatkapcsolat segítségével történik a Barion weboldalán keresztül. A bankkártyával történő fizetés díjmentes.
 • Fizetés banki átutalással:

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, a 2011-es Elektronikus Pénzről szóló EU direktíva és a 2013. évi CCXXXV. törvény alapján.

MNB Engedély száma: H-EN-I-1064/2013

MNB E-pénz kibocsátó intézmény azonosító: 25353192

Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-73794/2014

A Barion ügyfélszolgálata a következő telefonszámon érhető el: +36 1 464 70 99

Weboldaluk elérhetősége: https://www.barion.com/hu/

A Barion bankkártyás fizetéssel kapcsolatosan bővebb információ:

Tájékoztató a Barion online fizetési megoldásairól

ÁRAK

A weboldalon feltüntetett árak magyar forintban megadott bruttó fogyasztói árak, melyek tartalmazzák a hatályos jogszabályok által előírt mértékű általános forgalmi adót. Szolgáltató köteles a ténylegesen fizetendő árakat a Weboldalon egyértelműen feltüntetni.

Szolgáltató jogosult az Árakat bármikor módosítani, azonban ez a módosítás nem érinti a már létrejött megállapodásokat, melyek a Felhasználók megrendelésével, valamint a megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával keletkeznek.

Szolgáltató a Felhasználók megrendeléseinek teljesítéséről e-számlát állít ki. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató számlaadási kötelezettségének e-számla kibocsátásával tesz eleget.

Szolgáltató nem köteles teljesíteni azon terméke(ke)t tartalmazó rendeléseket, mely termék(ek) esetén Szolgáltató informatikai rendszere vagy weboldala hibás árat tartalmaz, tartalmazott, jelenít vagy jelenített meg.

Hibás árnak minősül a 0 forintos ár, a rosszul megjelenített kedvezményes ár, valamint a nyilvánvalóan túlzóan alacsony ár. Nyilvánvalóan túlzóan alacsony ár minden olyan ár, amely az aktuális piaci környezetben nem reális. A 2008. évi XLVII. törvény értelmében Felhasználóról feltételezhető, hogy ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is, így vélelmezhetően tisztában van egy-egy fogyasztói ár realitásával.

Hibás ár esetén Szolgáltató köteles a tudomására jutott hibás árat haladéktalanul javítani, valamint köteles Felhasználónak felajánlani a megrendelés teljesítését a termék helyes aktuális eladási árán. Amennyiben Felhasználó a felajánlott árat nem fogadja el, jogosult elállni a megrendeléstől, vagy jogosult módosítani azt. 

FELMERÜLŐ DÍJAK, KÖLTSÉGEK

Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy rendelésének leadásával fizetési kötelezettsége keletkezik. Felhasználó köteles megrendelésének ellenértékét az általa választott fizetési módnak megfelelően kiegyenlíteni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a ki nem egyenlített megrendelések teljesítését megtagadja, valamint hogy a Felhasználó át nem vett megrendelésével kapcsolatban felmerült többletköltségeket Felhasználó felé felszámítsa.

Szolgáltató köteles weboldalán, jól elérhető helyen, érthetően és egyértelműen feltüntetni a Felhasználót terhelő valamennyi díjat és minden olyan költséget, amely Felhasználó számára rendelésének leadásával összefüggésben felszámításra kerülhet.

Szolgáltató jogosult Felhasználó rendelésénél előre fizetést kérni, amennyiben Felhasználó korábban valamely megrendelést nem vette át, az átvétellt megtagadta, vagy a kézbesítési kisérletekre nem reagált, és ezen esetekben elállási jogával sem élt. Ebben az esetben Szolgáltató jogosult a rendelés ellenértékét valamint a kiszállítás díját előre kérni.

KÁRESEMÉNYEK, HIBÁS TELJESÍTÉS

Szolgáltató a Felhasználó által leadott megrendelések teljesítéséhez külső szolgáltató (harmadik fél) közreműködését is igénybe veheti.

Amennyiben Felhasználó a megrendelés átvételekor, vagy az átvételt követően hibás teljesítésre utaló jelet lát, köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül jelezni ezt Szolgáltató felé a Szolgáltató jelen ÁSZF “Impresszum” pontjánál megadott elérhetőségei valamelyikén.

Felhasználó kötelessége, hogy az áru sértetlenségéről annak átvételekor, de legfeljebb 2 napon belül megbizonyosodjon. A 2 napos határidőn túl jelzett káresemény elbírálását – amennyiben a hiba, kár a csomag átvételét követően már felismerhető volt – Szolgáltató nem tudja garantálni.

Felhasználó köteles a megrendelés átvételekor felismert, felfedezett hibás teljesítésről azonnal jegyzőkönyvet felvetetni a kézbesítő futárnál, és a jegyzőkönyvről kapott példányát megőrizni, valamint annak másolatát a Szolgáltatóhoz elektronikus úton eljuttatni.

Felhasználó hibás teljesítés miatti reklamációját e-mail-ben juttathatja el az átvételt követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átvételt követő 2 napon belül. A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás teljesítésre utaló nyomok, jelek leírását, lehetőség szerint a hibás teljesítésről készült fényképeket, valamint Felhasználó hibás teljesítésből adódó igényét, a reklamáció Felhasználó által elvárt kezelését.
Szolgáltató köteles a reklamációt – amennyiben a hatályos jogszabályok rövidebb időt nem jelölnek meg – 30 napon belül elbírálni, és az elbírálásról Felhasználót értesíteni. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó reklamációját elutasítja, Szolgáltató köteles az elutasítást megindokolni.

Amennyiben Felhasználó nem ért egyet Felhasználó válaszával, jogosult kérni annak felülvizsgálatát a Szolgáltatótól. Ha a felülvizsgálat sem hoz a Felhasználónak elfogadható eredményt, Felhasználó jogosult jogorvoslatot kérni az illetékes hatóságoktól, szervezetektől, melyek elérhetőségeit jelen ÁSZF “Panaszkezelés” pontja tartalmazza.

ELÁLLÁSI JOG

Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ának értelmében  – amennyiben megrendelését a hatályos jogszabályok értelmében mint Fogyasztó adta le – a vásárlását követően megilleti a 14 napos elállási jog. Ennek értelmében Fogyasztó a csomag átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Amennyiben Fogyasztó rendelését Szolgáltató több részletben teljesítette, Fogyasztó elállási jogával a rendelés utolsó teljesített részének átvételét követő 14 napon belül élhet.

Fogyasztó az elállási szándéknyilatkozatát határidőn belül teljesítette, ha ezen nyilatkozatát a fent megjelölt 14 napos határidőn belül Szolgáltató részére elküldte. Ennek bizonyítása vitás esetekben a Fogyasztót terheli.

Fogyasztó elállási jogával a teljesítést megelőzően már a rendelés leadása és annak átvétele között is élhet.

Fogyasztót az elállási jogán túl megilleti a vételi ajánlat visszavonásának joga is, amennyiben vételi ajánlatának elfogadása a Szolgáltató részéről még nem történt meg.

SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSA ESETÉN

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató köteles az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Fogyasztó által a rendelés ellenértékeként kifizetett teljes vételárat, valamint a rendeléssel kapcsolatosan felszámított díjakat és költségeket – beleértve a szállítási díjat is – visszafizetni. Ha a Fogyasztó megrendelésekor kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő, drágább fuvarozási módot választott, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A visszafizetést ugyanazon a módon köteles Szolgáltató teljesíteni, mint amilyen módon Felhasználó a rendelés ellenértékét kiegyenlítette. Ettől eltérni csak Fogyasztó beleegyezésével lehet, amennyiben ez a Fogyasztó számára nem jelent többletköltséget.

Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az visszatérítendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEI ELÁLLÁS ESETÉN

Ha a Fogyasztó él az elállás jogával, köteles a terméket az elállás jelzésétől számított 14 napon belül Szolgáltatónak visszaküldeni. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

Szolgáltató jogosult a visszaküldött termék vételárát a termékben bekövetkezett értékcsökkenés arányában csökkenteni. Amennyiben a Fogyasztó a visszaküldött termék tekintetében a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést okozott, Szolgáltató jogosult a termék visszatérítendő árát az értékcsökkenés arányában csökkenteni.

AZ ELÁLLÁS SPECIÁLIS SZABÁLYA SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK VONATKOZÁSÁBAN

Szolgáltató szolgáltatásának megrendelése esetén jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a szolgáltatási díj kifizetésével Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a szolgáltatási díj kifizetését követően a rendelés teljesítése azonnal megtörténjen. Amennyiben Fogyasztó él a 14 napon belüli, indoklás nélküli elállás jogával, úgy Szolgáltató csak a szolgáltatás azon arányos részét köteles visszafizetni, amely az előfizetéses időszakból még hátravan. A visszatérítendő díj a teljes előfizetési díj olyan arányú része, mint amilyen arányú időtartam az előfizetéses időszak lejáratáig az elállási szándék jelzésének napján még fennáll.

AZ ELÁLLÁSI JOG ALÓLI KIVÉTELEK

Fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

PANASZKEZELÉS

Amennyiben Felhasználónak bármilyen panasza merül fel a rendelés leadásával, teljesítésével, vagy a weboldal használatával kapcsolatban, jogosult panaszát írásban vagy szóban jelezni a Szolgáltató jelen ÁSZF “Szolgáltató adatai” pontjánál található elérhetőségein keresztül. 

Szóbeli panasz esetén Szolgáltató köteles Felhasználó panasza ügyében azonnal eljárni, a panaszt azonnal orvosolni. Amennyiben a szóban jelzett panasz megoldása azonnal nem kivitelezhető, Szolgáltató köteles a panaszt jegyzőkönyvben rögzíteni, majd azt a Felhasználó részére személyesen átadni, vagy ha a panasz jelzése telefonon, vagy más elektronikus hangtovábbító eszközön keresztül történt, köteles a vizsgálatának eredményét és állásfoglalását is már tartalmazó jegyzőkönyvet – amennyiben a hatályos jogszabályok nem határoznak meg ennél rövidebb határidőt – 30 napon belül eljuttatni a Felhasználó által megadott postai vagy e-mail címre.

A szóban benyújtott panaszról készült jegyzőkönyv kötelező adattartalmi elemei az alábbiak:

 • a panasz egyedi nyilvántartási száma,
 • Felhasználó neve, címe, elérhetősége,
 • a panasz bejelentésének módja, helye, ideje,
 • a panasz rövid leírása,
 • a panasz során benyújtott bizonyítékok, dokumentumok, fényképek vagy videófelvételek jegyzéke,
 • a jegyzőkönyv készítésének helye, ideje,

A fenti adattartalommal készült jegyzőkönyveket Szolgáltató köteles a kiállítástól számított 5 évig megőrizni. Írásban benyújtott panasz esetén Szolgáltató köteles azt 30 napon belül kivizsgálni és megválaszolni Felhasználó felé. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató köteles azt indokolni. A válaszadás formátuma – amennyiben ezt Felhasználó másként nem kéri – a Felhasználó által panaszának benyújtásánál használt formátum. Szolgáltató csak akkor köteles a Felhasználó kérésére ettől eltérő módon válaszolni, ha az a Szolgáltató számára nem igényel a szükségesnél indokolatlanul nagyobb időbeli és anyagi ráfordítást, többletkiadást.

Amennyiben Felhasználó beküldött panaszára nem fogadja el a Szolgáltató válaszát, vagy nem tartja megfelelőnek Szolgáltató panaszkezelését, és ez irányú megkeresését a Szolgáltató elutasítja, Felhasználó az alábbi hatóságokhoz fordulhat jogorvoslatért:

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK

A  378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A Felhasználók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak: https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

Információk a fogyasztóvédelemről:

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/232

BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK

Amennyiben Felhasználó úgy érzi, panaszát a Szolgáltató nem kezelte megfelelően, jogorvoslati kérelemmel fordulhat bármely Békéltető Testülethez. Szolgáltató elfogadja a működéséhez kapcsolódó ügyekben a Békéltető Testületek illetékességét, és aláveti magát állásfoglalásaiknak, határozataiknak.

Felhasználó lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Jelen szerződés során bármely félnek lehetősége van véleményeltérésével, panaszával az Online Vitarendezési Platformhoz fordulni.

Ez a platform az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU számú, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelete alapján jött létre annak érdekében, hogy az online kereskedelemben résztvevő felek az esetlegesen felmerülő jogvitáikat gyorsan és hatékonyan rendezhessék függetlenül attól, hogy az ügy rendezésében például a távolság meggátolná őket. Az ezen a felületen keresztül indított ügyekben Magyarországon élő vagy működő résztvevő esetében a vitarendező testület a Békéltető Testület. 

Az Online Vitarendezési Platform az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A honlapot az Európai Bizottság működteti, az oldalon egy regisztrációt követően kezdeményezhetnek ügyrendezést azok a vásárlók, akik úgy ítélik meg, hogy problémájukat a kereskedő nem rendezte megfelelően. Az Online Vitarendezési Platformhoz a kereskedő is fordulhat, amennyiben jogvitába keveredik a vásárlóval, és vitás ügyüket nem tudják rendezni.

Az Online Vitarendezési Platform működéséről részletes információk:

http://bekeltet.hu/gyik/

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Szolgáltató működését, valamint Felek jogait és kötelezettségeit, valamint a Felek között létrejövő jogviszonyt az alábbi jogszabályok szabályozzák:

 • 2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve
 • 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999.évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011.évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 23/2014. (VI. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv. ) (https://onlineszamla.nav.gov.hu/jogszabalyok)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

MELLÉKLETEK

Melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Termék(ek) megnevezése:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k)/megrendelő(k) neve:

A fogyasztó(k)/megrendelő(k) címe:

A fogyasztó(k)/megrendelő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató:

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…. * , de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szanté Bt, mint jelen weboldal Szolgáltatója nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.